ระบบตรวจสอบสถานะการขอหนังสือรับรอง

| ค้นหาข้อมูล |  | สำหรับเจ้าหน้าที่ |

| รายการขออนุมัติหนังสือรับรอง |

ลำดับ

ผู้ขอนุมัติ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่
รับหนังสือ
เลขที่หนังสือ
สถานะหนังสือ
ผู้อนุมัติ
วันที่อนุมัติ
ที่อยู่
หนังสือ

307

นายอภิวัฒน์ จำปาเทศ
นักวิชาการศึกษา
สนง.จังหวัด
17/10/2556
ศธ 0210.70/1804
ลงนามแล้ว.
นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง
17/10/2556
รับแล้ว

306

น.ส.ศรัญญา คำสุข
นักวิชาการศึกษา
สนง.จังหวัด
15/10/2556
ศธ 0210.70/2425
ลงนามแล้ว.
นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง
16/10/2556
รับแล้ว

305

นางไพรวรรณ หนองกก
ครู กศน.ตำบล
กศน.ราษีไศล
8/10/2556
ศธ 0210.7017/990
ลงนามแล้ว.
นายชำนาญ วันแก้ว
8/10/2556
รับแล้ว

304

นายภิญโญ ศรีลาชัย
ครู กศน.ตำบล
กศน.ปรางค์กู่
10/10/2556
ศธ 0210.7010/323
ลงนามแล้ว.
นายชำนาญ วันแก้ว
11/10/2556
ล๊อคเกอร์

303

นายพัลลภ โยธี
ครู กศน.ตำบล
กศน.ปรางค์กู่
10/10/2556
ศธ 0210.7010/323
ลงนามแล้ว.
นายชำนาญ วันแก้ว
11/10/2556
ล๊อคเกอร์

302

นายวสันต์ คำนึง
ครู กศน.ตำบล
กศน.ปรางค์กู่
10/10/2556
ศธ 0210.7010/323
ลงนามแล้ว.
นายชำนาญ วันแก้ว
10/10/2556
ล๊อคเกอร์

301

นางลินลดา สมร
ครูอาสาฯ
กศน.ปรางค์กู่
10/10/2556
ศธ 0210.7010/320
ลงนามแล้ว.
นายชำนาญ วันแก้ว
11/10/2556
ล๊อคเกอร์

300

น.ส.โสภิดา วิเศษพงษ์
ครูอาสาฯ
กศน.ปรางค์กู่
10/10/2556
ศธ 0210.7010/320
ลงนามแล้ว.
นายชำนาญ วันแก้ว
11/10/2556
ล๊อคเกอร์

299

น.ส.อโณทัย กลิ่นศรีวัฒนา
ครู กศน.ตำบล
กศน.ยางชุมน้อย
3/10/2556
ศธ 0210.7016/647
ลงนามแล้ว.
นายชำนาญ วันแก้ว
7/10/2556
ล๊อคเกอร์

298

น.ส.นาถดา ประเสริฐ
ครู กศน.ตำบล
กศน.ยางชุมน้อย
3/10/2556
ศธ 0210.7016/646
ลงนามแล้ว.
นายชำนาญ วันแก้ว
7/10/2556
ล๊อคเกอร์
จำนวนรายการทั้งหมด 307 ลำดับ : 31 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] หน้าถัดไปfooter