[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

30 / ก.ย. / 2557 : กศน.อำเภอ
สมศ. ประกาศรายชื่อ กศน.อำเภอที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สมศ. ประกาศรายชื่อ กศน.อำเภอที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม คะแนน Vote :  [2]
22 / ส.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
และเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 คะแนน Vote :  [1]
21 / ส.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) คะแนน Vote :  [6]
16 / ก.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของครู กศน.
หลักสูตรการพัฒนา \"ครูบัญชีต้นแบบ\" คะแนน Vote :  [1]
20 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
เชิญประชุมผู้บริหาร กศน.เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ไตรมาสที่ 4
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [0]
6 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกาา 2556
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [2]
2 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
การประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของก
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [0]
1 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
การประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของก
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [0]
1 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมชี้แจงพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเทียบระดับ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [0]
25 / เม.ย. / 2557 : กศน.อำเภอ
รายงานผลการจัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการ
ผอ.กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ,อำเภอขุขันธ์,อำเภอไพรบึง,อำเภอขุนหาญ,อำเภออุทุมพรพิสัย,อำเภอเมืองจันทร์ คะแนน Vote :  [0]
23 / เม.ย. / 2557 : กศน.อำเภอ
รายงานผลการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์อาเชียนศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [0]
23 / เม.ย. / 2557 : กศน.อำเภอ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา (กลุ่มเป้าหมายภาคการศึกษานอก
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [0]
18 / เม.ย. / 2557 : กศน.อำเภอ
การติดตามผลการจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรอาเซียนศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [0]
19 / มี.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
TOR ก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยห์ ครั้งที่ 2
TOR ก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยห์ ครั้งที่ 2 คะแนน Vote :  [0]
14 / มี.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
TOR ก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยห์
TOR ก่อสร้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยห์ คะแนน Vote :  [0]
14 / มี.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
สั่งแบบทดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับฯ คะแนน Vote :  [6]
28 / ก.พ. / 2557 : กศน.อำเภอ
การทบทวนความรู้ขั้นปฎิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [0]
7 / ก.พ. / 2557 : กศน.อำเภอ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2557
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [1]
10 / ม.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
การชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน การจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรอาเซียนศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [0]
10 / ม.ค. / 2557 : กศน.อำเภอ
เชิญประชุมปฎิบัติการซักซ้อมความเข้าใจโครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรอาเซียนศึกษา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง คะแนน Vote :  [0]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  ssk_nfedcnfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05