[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

กศน.อำเภอ
การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของครู กศน.

พุธ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557

คะแนน vote : 1  

 

เรียน ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่ง

ตามที่สถานศึกษาได้ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา หลักสูตร "ครูบัญชีต้นแบบ" บัดนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ รายละเอียดดังตารางการติดตามผล และขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ จัดทำแบบ กศน. 1 - 3 และแบบติดตามการบันทึก (กศน.4) รายงานสรุป (สรุป กศน.1) (สรุป กศน.3) และเตรียมสมุดบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ที่นักศึกษาทำบัญชีต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสอน


ตารางการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของครู กศน. หลักสูตร "การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ"      


แบบ กศน. 1   

แบบ กศน. 2

แบบ กศน. 3

แบบติดตามการบันทึกบัญชีและเก็บข้อมูลรายบุคคล ( กศน. 4)  

รายงานสรุปแบบประเมินการถ่ายทอดการเรียนรู้ (สรุป กศน.1)

รายงานสรุปแบบกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน : กระตุ้น (สรุป กศน.3)

 

อำเภอที่ยังไม่มารับสมุดบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ให้รีบมารับโดยด่วนเข้าชม : 1933


กศน.อำเภอ 5 อันดับล่าสุด

      สมศ. ประกาศรายชื่อ กศน.อำเภอที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 30 / ก.ย. / 2557
      การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 22 / ส.ค. / 2557
      การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 21 / ส.ค. / 2557
      การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของครู กศน. 16 / ก.ค. / 2557
      เชิญประชุมผู้บริหาร กศน.เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ไตรมาสที่ 4 20 / พ.ค. / 2557


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  ssk_nfedcnfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05