[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

19 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ลูกจ้างรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน)
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
6 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมขน
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศภาคม 2557
21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
7 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาที่คะแนนสอบ N-Net สูงสุด
สถานศึกษาที่มีนักศึกษาได้คะแนนสอบสูงสุด ระดับจังหวัด
28 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชน
(กศน.ตำบล) จำนวน 1 แห่ง
7 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
รายละเอียดคลิก
20 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
15 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรม กศน. เปิดโลกกว้างสู่ชุมชน ปี 2555
ขอเชิญร่วมงาน วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2555 ที่อำเเภออุทุมพรพิสัย
4 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหาร ข้าราชการและประชาชนผู้สนใจ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2555
25 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเพศศึกษารอบด้าน สำหรับครู กศน. และนักศึกษา กศน.
จำนวน 3 รุ่น
14 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี
8 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ กศน.เมืองศรีสะเกษ จัดงานแสดงความยินดี
ให้บุคลากรที่ได้ย้ายและรับตำแหน่งใหม่
8 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555
8 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ
และการแสดงผลงานด้านอาชีพของ กศน. อำเภอ 22 แห่ง
8 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชำนาญ วันแก้ว ผอ.กศน.ศรีสะเกษ นำบุคลากร กศน.ศรีสะเกษ ร่วมงานวันจักรี
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555
4 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ ๑
13 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งผลงานเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ประชาสัมพันธ์
9 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน
สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
16 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคััดเลือก กศน.อำเภอ 11 แห่ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  ssk_nfedcnfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05