[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาที่คะแนนสอบ N-Net สูงสุด

อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


 สถานศึกษาที่มีนักศึกษาได้คะแนนสอบสูงสุด ระดับจังหวัด
ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2555
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

1.ระดับประถมศึกษา
          1.1  สาระทักษะการเรียนรู้ (คะแนนสูงสุด คือ 73.33)

กศน.อำเภอกันทรลักษ์

กศน.อำเภอยางชุมน้อย

กศน.อำเภอวังหิน

          1.2  สาระความรู้พื้นฐาน (คะแนนสูงสุด คือ 75.83)


 

กศน.อำเภอไพรบึง

1.3  สาระการประกอบอาชีพ (คะแนนสูงสุดคือ 75.00)

กศน.อำเภอเบญจลักษ์


กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ

          1.4  สาระทักษะการดำเนินชีวิต (คะแนนสูงสุด คือ 86.67)

กศน.อำเภอศรีรัตนะ

1.5  สาระการพัฒนาสังคม (คะแนนสูงสุด คือ 86.67)

กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ


 

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          2.1  สาระทักษะการเรียนรู้ (คะแนนสูงสุด คือ 90.00)

กศน.อำเภอเบญจลักษ์

          2.2  สาระความรู้พื้นฐาน  (คะแนนสูงสุด คือ 69.17)

กศน.อำเภอเบญจลักษ์

         2.3  สาระการประกอบอาชีพ กศน.อำเภอเบญจลักษ์ 78.33)

กศน.อำเภอภูสิงห์

          2.4  สาระทักษะการดำเนินชีวิต (คะแนนสูงสุดคือ 83.33)

กศน.อำเภอเบญจลักษ์


กศน.อำเภอยางชุมน้อย


          2.5  สาระการพัฒนาสังคม (คะแนนสูงสุด คือ 76.67 )

กศน.อำเภอโนนคูณ

3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          3.1  สาระทักษะการเรียนรู้  (คะแนนสูงสุด คือ 86.67 )

กศน.อำเภอไพรบึง

          3.2  สาระความรู้พื้นฐาน   (คะแนนสูงสุด คือ 59.58 )

กศน.อำเภอปรางค์กู่

กศน.อำเภอยางชุมน้อย

          3.3  สาระการประกอบอาชีพ   (คะแนนสูงสุด คือ 70.00 )

กศน.อำเภอเบญจลักษ์

          3.4  สาระทักษะการดำเนินชีวิต   (คะแนนสูงสุด คือ 86.67 )

กศน.อำเภอยางชุมน้อย

          3.5  สาระการพัฒนาสังคม   (คะแนนสูงสุด คือ 66.67 )

กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ


เข้าชม : 1464


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ลูกจ้างรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน) 19 / พ.ค. / 2557
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมขน 6 / พ.ค. / 2557
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / เม.ย. / 2557
      สถานศึกษาที่คะแนนสอบ N-Net สูงสุด 7 / พ.ค. / 2556
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชน 28 / ม.ค. / 2556


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  ssk_nfedcnfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05