[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

     กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ สังกัด กองการศึกษา ผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๙ โดยใช้อาคารสถานที่เก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสิริเกษ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่าง) เป็นสถานที่ชั่วคราว โดยรวม ๔ หน่วยงาน คือ โรงเรียนฝึกฝนอาชีพ เคลื่อนที่ ๑๔ โรงเรียนผู้ใหญ่ เคลื่อนที่ ๖๗ หน่วยโสตทัศนศึกษา และห้องสมุดประชาชน ต่อมาภายหลัง เปลี่ยนเป็น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกองปฏิบัติการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๒

      เมื่อปี ๒๕๒๑ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้รับเงินจากธนาคารโลกและงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๖,๘๕๑,๘๒๐ บาท จัดสร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนขึ้นบริเวณสนามบินเก่า ทางด้านตะวันออกของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ และได้ย้ายจากที่ทำงานชั่วคราว มาอยู่อาคารใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฯ โดยมี นายสิปปนนท์ เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

     ปี ๒๕๔๖ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
     
     ปี ๒๕๕๑ เป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ


เข้าชม : 4844
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  ssk_nfedcnfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05