[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ดาวน์โหลด งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล

1.เค้าโครงแผนพัฒนาคุณภาพ ฯ 

 

2. แนวเขียน SAR 2556 ของสำนักงาน กศน. 

 

3. แนวทางนิเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง หน่วยศึกษานิเทศก์ 

 

4. ต้นฉบับทฤษฎี การปฎิบัติ - ประเมินโครงการ 

 

5. ทฤษฎิการปฎิบัติ ตัวอย่าง การประเมินหลักสูตร 


เอกสารการประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เพื่อเตรียมรับการประเมนคุณภาพภายนอกรอบสาม
วันที่ 3-4 เมษายน 2557 วิทยากร ศน.อังคณา วสุวรรงค์
ณ ห้องประชุม โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เข้าชม : 1715
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  ssk_nfedcnfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05